ODPORÚČAME
Náramok achát tibetský, náramok šťastia, bielo - čierny
Náramok achát tibetský, náramok šťastia, bielo - čierny
10,50 €

ODPORÚČAME
Náramok aura krištáľ a pukaný krištáľ, guličky
Náramok aura krištáľ a pukaný krištáľ, guličky
7,50 €

ODPORÚČAME
Náramok citrín extra kvalita, Buddhov energetický
Náramok citrín extra kvalita, Buddhov energetický
28,50 €

ODPORÚČAME
Náramok čakrový, na gumičke, guličky
Náramok čakrový, na gumičke, guličky
9,90 €

ODPORÚČAME
Náramok koral, krištáľ, onyx, guličky
Náramok koral, krištáľ, onyx, guličky
7,00 €

ODPORÚČAME
Náramok krištáľ pukaný, matný, brúsený, na gumičke
Náramok krištáľ pukaný, matný, brúsený, na gumičke
7,90 €

ODPORÚČAME
Náramok rudraksha, čakrový, guličky
Náramok rudraksha, čakrový, guličky
7,00 €

ODPORÚČAME
Náramok turmalín, krištáľ, onyx, na gumičke, guličky
Náramok turmalín, krištáľ, onyx, na gumičke, guličky
7,90 €

ODPORÚČAME
Náramok tyrkys rekonštruovaný, Buddhov energetický
Náramok tyrkys rekonštruovaný, Buddhov energetický
5,90 €

ODPORÚČAME
Prívesok čakrový, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok čakrový, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
14,50 €

Reklamácie 1. Kupujúci je povinný tovar pri jeho preberaní prehliadnuť. Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.


 2. Predávajúci zodpovedá za poškodenie, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.


 3. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.


 4. POSTUP REKLAMÁCIE:


  a) zadať reklamáciu predávajúcemu písomne – emailom na info@uzasnekamene.sk
  b) poslať reklamovaný tovar na adresu sídla firmy: JRM Slovakia, s.r.o., Spartakovská 11, 91701 Trnava
  Reklamácie sa riešia v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.


 5. Odstrániteľné poškodenie:
  a) Ak ide o poškodenie, ktoré možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bolo bezplatne, včas a riadne odstránené. Predávajúci je povinný poškodenie bez zbytočného odkladu odstrániť.
  b) Kupujúci môže namiesto odstránenia poškodenia požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu
  nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poškodenia.
  c) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poškodenia vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to 
  kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
  d) Ak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poškodenia po oprave alebo pre väčší počet poškodení tovaru riadne užívať, má právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť, t.j. právo na vrátenie kúpnej ceny (právo výberu má kupujúci).


 6. Neodstrániteľné poškodenie:
  a) Ak ide o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť, a ktoré bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, kupujúci má právo na výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť (právo výberu má kupujúci).
  b) Ak ide o iné neodstrániteľné chyby (t.j. také, ktoré nebránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby), kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


 7. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o odôvodnenosti reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty, ak reklamácia nebola vybavená, má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o poškodenie, ktoré nemožno odstrániť.


 8. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.


 9. Kupujúci má právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo treba uplatniť u predávajúceho najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí doby, v ktorej treba vybaviť reklamáciu; inak právo zanikne.


Dnes má meniny:
NEWSLETTER
Zobraziť

NOVINKY
Náramok čakrový, na gumičke, LUXUS
Náramok čakrový, na gumičke, LUXUS
9,90 €

NOVINKY
Náramok jaspis hadec, guličky
Náramok jaspis hadec, guličky
10,00 €

NOVINKY
Náramok jaspis hadí, štvorlístok - striebro Ag925/1000
Náramok jaspis hadí, štvorlístok - striebro Ag925/1000
12,00 €

NOVINKY
Náramok labradorit extra kvalita, Buddhov energetický
Náramok labradorit extra kvalita, Buddhov energetický
28,00 €

NOVINKY
Prívesok ametyst, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok ametyst, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
7,90 €

NOVINKY
Prívesok granát, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok granát, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
7,90 €

NOVINKY
Prívesok krištáľ, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok krištáľ, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
7,90 €

NOVINKY
Prívesok olivín, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
Prívesok olivín, strom života, 3,5cm, v postriebrenom kove
7,90 €

NOVINKY
Prívesok srdce krištáľ pukaný, vŕtaný/ na ušku, veľkosť 30mm
Prívesok srdce krištáľ pukaný, vŕtaný/ na ušku, veľkosť 30mm
6,50 €